aa

Example table { border-collapse: collapse; } table, td, th { border: 1px solid black; } Phòng VH&TT Phòng KH&HT Phòng TN&MT Phòng Nội vụ

Nhập nội dung công việc:


Nhập ngày kết thúc công việc :


Nhập nội dung
Đơn vị thực hiện Nội dung công việc 1 Thời gian kết thúc Thời gian hoàn thành Kết quả nhiệm vụ Xóa
select = document.querySelectorAll('select'); table = document.querySelector('table'); txt = document.querySelector("input[name='txtName']"); ngay = document.querySelector("input[name='txtName1']"); btn = document.querySelector('button'); document.querySelector("div.user-panel.main input[name='login']"); i= 1; btn.onclick = function() { var row = table.insertRow(i); var cell1 = row.insertCell(0); var cell2 = row.insertCell(1); var cell3 = row.insertCell(2); var cell4 = row.insertCell(3); var cell5 = row.insertCell(4); var cell6 = row.insertCell(5); cell1.innerHTML = select[0].value; cell2.textContent = txt.value; cell3.textContent = ngay.value; cell6.innerHTML = " Nhập " + i +" "; i++; }; function InsertData(x,y) { cells = table.rows[x].cells; // trong dòng hiện hành lấy danh sách ô xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET','domain.php?a='+cells[0].innerHTML+'&b='+cells[1].innerHTML,true); xhr.send(); xhr.onreadystatechange = function() { if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { alert(xhr.responseText); // báo thêm dữ liệu thành công. } } y.disabled = true; // ẩn nút sau khi nhập }
Trang chủ Tin tức - Sự kiện Chính trị - Xã hội Công tác tuyên truyền miệng ở huyện Tây Giang
Công tác tuyên truyền miệng ở huyện Tây Giang PDF. In Email
Viết bởi WebTây Giang   
Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 13:14
       CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở HUYỆN TÂY GIANG 
      Hoạt động tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là lĩnh vực quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, trong điều kiện bùng nổ thông tin, hoạt động Tuyên truyền miệng càng hết sức cần thiết nhằm tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng thông tin, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin và đạo đức, lối sống lành mạnh, tiến bộ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.      
      Tây Giang là huyện miền núi có địa hình phức tạp với 95% là đồng bào dân tộc C’tu, trình độ dân trí còn thấp, giao thông đi lại còn khó khăn. Do đó, thông tin đến với người dân còn hạn chế và chưa thường xuyên, kịp thời, nhất là các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở là lực lượng nòng cốt, chủ yếu của cấp uỷ thông qua hoạt động tuyên truyền miệng.
       
Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 03/8/1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IV) về việc tổ chức đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên của Đảng và Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, từ sau Đại hội Đảng các cấp, công tác tổ chức, quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp uỷ các cấp tăng cường chỉ đạo, nhận thức của từng cấp uỷ đảng về công tác tuyên truyền miệng được nâng lên. Đến nay, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ huyện Tây Giang đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.        
       Việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở được tập trung chú ý. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn Đảng ủy các xã, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn những cán bộ có phẩm chất chính trị, có kinh nghiệm thực tiễn và năng lực tuyên truyền để xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện nhà. Do đó, trong những năm qua, huyện Tây Giang luôn chú trọng phát triển và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Toàn huyện hiện có 45 đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; trong đó 10 đồng chí là Báo cáo viên chuyên trách Huyện ủy, 100 đồng chí là Tuyên truyền viên cơ sở  và các đồng chí ở các ban, ngành huyện. Đội ngũ Báo cáo viên đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên, thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong thời gian qua đội ngũ Báo cáo viên Huyện uỷ đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ và nhân dân; kịp thời thông tin, định hướng tình hình tư tưởng, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự nhất trí trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra.         
       Thực tế trong thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng của huyện hoạt động đúng mục đích, đúng định hướng chính trị, luôn duy trì với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo tính định hướng và tính thời sự, giải đáp đúng những vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm. Từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, chuyển tải thông tin và tăng cường tính đối thoại để khắc phục tình trạng một chiều, thụ động, như trong năm qua: Tổ chức triển khai và quán triệt Nghị quyết XI của Đảng và học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết lần thứ XV của Đảng bộ huyện Tây Giang đến cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cho 17 lớp trên1.940 lượt người, trong đó: 01 lớp cho 120 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, 10/10 xã đã tổ chức triển khai cho 580 cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã và các cơ quan, ban ngành như: 01 lớp cho các chi đoàn trực thuộc, 01 lớp cho hội viên phụ nữ, 01 lớp cho lực lượng vũ trang, 02 lớp cho cán bộ giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.         
      Thông qua công tác tuyên truyền miệng, người làm công tác tuyên truyền có thể hiểu được tâm tư nguyện vọng của đối tượng tiếp nhận qua ý kiến, thái độ, cử chỉ tiếp thu; từ đó giúp cho người làm công tác tuyên truyền có thể giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nóng hổi nhất của cuộc sống đặt ra.         
       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua công tác tuyên truyền miệng của huyện Tây Giang vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là ở cơ sở. Một số xã chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chất lượng Tuyên truyền viên chưa đồng đều, đội ngũ tuy đông nhưng chưa mạnh; một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn thiếu kinh nghiệm và chưa sắc bén. Phương thức hoạt động chưa có sự đổi mới rõ nét, phương pháp chưa linh hoạt. Chế độ, chính sách, điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động Tuyên truyền viên còn nghèo nàn, nhất là ở cấp cơ sở.         
       Để khắc phục được những hạn chế, bất cập nêu trên thì công tác tuyên truyền miệng cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương pháp, thể hiện vai trò đi trước, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Góp phần quan trọng chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của huyện trong những năm qua.
                                                                                                                                        Lê Thị Kim Huệ
 

Văn bản Huyện ủy

Điều hành tác nghiệp

Nhạc Tây Giang

Microsoft Word - Lich tuan 3.doc This content requires scripts to be enabled in your browser. Please enable scripts in your browser settings.

Chuyên mục thông tin

Kết nối biển đông

Chủ quyền biển đảo

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay414
mod_vvisit_counterHôm qua1368
mod_vvisit_counterTuần này6957
mod_vvisit_counterTháng này29330
mod_vvisit_counterTất cả1989209
Hiện có 24 khách Trực tuyến
Bản quyền thuộc UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ: Xã A Tiêng - Tây Giang - Quảng Nam.
Điện thoại: (+84-510). 3796678; Fax: (+84-510). 3796678.
Email: taygiang@taygiang.gov.vn; Website: www.taygiang.gov.vn


Designed by Phan Gia Huy Co., Ltd.

---- 

----